دی داد

موقعیت:
/
/
سیستم ایمنی روان (025-002)
راهنمای مطالعه

برچسب و دستبندی نوشته:

نویسنده: دی داد

1395-06-02

سیستم ایمنی روان (025-002)

(Anti-psyche vs. Pro-psyche)

درک سیستم ایمنی جسم آدمی در اثر سال ها مطالعه ی دانشمندان طبیعی دان محقق گشته بود و سپس نوبت سیستم دفاعی روان آدمی بود که مورد واکاوی صاحبنظران قرار بگیرد. حال این نظام نیز تحلیل شده و ما امروزه با مقولاتی همچون مکانیسم (ساز و کار) دفاعی روان آدمی مواجه هستیم. برای اینکه در تقابل با این نظریاتِ غالب، نوآوری خویش را در ابتدای امر متمایز سازم، این نوشتار را سیستم ایمنی روان و نه مکانیسم دفاعی آن، نامگذاری کرده ام.

سیستم ایمنی روان چیست و در کجاست؟ در آراء من، آگاهی مثلثی است که از 3 ضلع مغز، ذهن و روان تشکیل شده است. مغز توده ی فیزیکی (سخت افزار) این مجموعه، ذهن محل تحلیل های منطقی و روان چونان محل احساسات و حافظه ی این چنین آگاهی ای هست که می توان آن را یک ماشین ساخت یافته مبتنی بر منطق غایی دانست.

همانطور که سیستم ایمنی بدن، امکانات شکل گیری این نظام را در دل خود دارد ولی فقط می بایست در گذر زمان و با رویارو شدن با آنتی ژن های مختلف آن را تربیت کند، سیستم ایمنی روان نیز همینطور چونان یکی از امکانات مجموعه ی مغز – ذهن – روان آدمی و یا بهتر است بگویم آگاهی آدمی، نزد آدمی موجود است و تنها چیزی که گسترش آن را تضمین می کند، رویارویی آن با آنتی ژن های روانی است که من آن ها را آنتی-سایکی (Anti-psyche) می نامم.

تعریف نظم آن چیزی است که از جنس آگاهی شکل گرفته ی آدمی باشد. از اینروست که از نظم چونان یک مقوله ی شناختی به تعاریف گوناگونی نزد افراد مختلف می رسیم. اگر کیهان دیگری موجود گردد که قوانین فیزیکی حاکم بر آن بسیار متفاوت از کیهان ما باشد، پس از شکل گیری موجودی به هوشمندی آدمی، تعریف نظم نزد چنین موجودات هوشمندی بغایت متفاوت از تعریف نظم، نزد ما خواهد بود.

گفتن این مبحث را از آن جهت لازم بر می شمارم که درک آن برای حصول درکی از Anti-psyche ضروری است. از اینرو آنچه از جنس روان ساخت یافته ی آدمی در گذر تجربیات زندگی اش نباشد، چونان یک آنتی سایکی ارزیابی می گردد. البته برخلاف سیستم ایمنی بدن که در برابر آنتی ژن ها، آنتی بادی های موثر ترشح کرده و سپس خاطره ی آن را حفظ می کند، روان آدمی در مقابل آنتی سایکی به تصحیح ساخت آگاهی خویش دست زده و آگاهی خویش را یک واحد قوی تر می سازد.

پرسشی که مطرح می شود این است که تصحیح این ساخت آگاهی با چه مکانیسمی انجام می پذیرد. فرض کنید در زندگی فردی که هرگز یکی از عزیزان خویش را از دست نداده است، تصادفی رخ داده و ایشان یکی از اعضای خانواده ی خویش را از دست دهد. این رخداد و رویارویی با آن همچون یک آنتی سایکی (پاد-روان) برای این فرد تلقی خواهد شد.

این رخداد همچون حمله ی آنتی سایکی ها، روان فرد مزبور را به هم زده و نظم روانی وی، مختل می شود و سپس علایم افسردگی و سایر علایم مشابه جلوه گر خواهند شد. همانطور که با ورود آنتی ژن ها و درگیری آن با بن پاره های سیستم ایمنی تب رخ می دهد، این افسردگی نیز همچون یک تب روانی قابل بررسی است.

حال روان فرد متاثر از نیروهای غریزی و فطری تلاش می کند تا نظم از دست رفته ی خویش را، این بار با پذیرفتن این ورودی جدید سامان دهد. البته هم اکنون، این نظم نیز می بایست (نه چون نظم فیزیکی که متاثر از نظم کیهان است) از جنس نظمِ زیست-جهان (Lebenswelt) فرد مزبور باشد. سیستم ایمنی روان در گذر زمان و در اثر مواجه با آنتی-سایکی های مختلف خویش را تصحیح و قدرتمندتر می کند و این تصحیحِ ساخت با هماهنگی هر سه ضلع مثلث آگاهی رخ می دهد.

اگر تب روانی با یک مبارزه ی موفقیت آمیز فروکش کند، فرد قویتر می شود در غیر اینصورت رفتارهای خطرناک و یا فروپاشی روانی رخ خواهند داد. نیچه می گفت: “هر چه مرا از پای درنیاورد، قوی ترم می سازد” و این یعنی سیستم ایمنی روان…

امتیاز شما به این نوشته

1

0

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها