دی داد

موقعیت:
/
روانشناسی

دسته‌بندی روانشناسی

آوس دِنکِن (030-002)

در خلال سالهای اول فلسفه ورزی خود، بخاطر تمایل وافر

روانشناسی علمی

از خود بیخودشدگی (034-002)

(28/خرداد/92) De-personalisation Disorder (بیشتر…)

روانشناسی علمی

تفسیر یک رویا (040-002)

خواب دیدم که با یکی از دانشجویان اسبق خود که

روانشناسی علمی

مهمترین شاخصه ی رواندرستی (041-002)

کسیکه می تواند حوالی ۱۱ شب به رختخواب رود و

روانشناسی علمی

خشم طبیعی (043-002)

متنی را می خواندم در پیرامون فردی که بعلت تصادف

روانشناسی علمی

واکنش به کنش های خودمان (056-002)

یکی از مشکلاتی که آدمیان عجول برای خود و اطرافیانشان

روانشناسی علمی

جِندِر – نیوترالیسم (095-002)

این واژه بشکل تحت اللفظی یعنی خنثی گرایی جنسیتی! این

اخلاق روانشناسی علمی فلسفی

اساس ژنتیکی سادو – مازوخیسم (099-002)

انسان موجودی خونگرم و پستاندار است. اگر نگاهی، حتی سرسری،

روانشناسی علمی

حمله ی ترس (122-002)

Panic Attack! یکی از وحشتناک ترین اتفاقاتی است که می

روانشناسی علمی

ترس از دیوانگی (128-002)

اغلبِ افرادی که به افسردگی از نوع شدید آن (بنحویکه

روانشناسی علمی

یاد (132-002)

یادها اصالت ندارند و این بدآن خاطر است که هیچ

روانشناسی علمی

آرامش (135-002)

آرامش متضاد رنج است و ماهیتی سلبی دارد که این

روانشناسی علمی

در رابطه با گره های روان-تنی (016-002)

آدمی بشکل فطری از بدو تولد و قبل از آموزش

روانشناسی علمی فلسفه ی ذهن

شخصیت کمالگرا (17__17_139-002)

فردی که دارای اختلال شخصیتی OCPD است، گریزی از ژن

روانشناسی علمی